Inloggen

 

Inschrijven

Om u in te schrijven als sollicitant, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Personalia

Vul in de velden hieronder uw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in. Het stelt ons in staat om snel contact met u op te nemen. Inschrijvingen zonder contactgegevens nemen we niet in behandeling.
Vul een correct e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
ICT-Banen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers, kandidaten en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van opdrachtgevers, kandidaten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ICT-Banen is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hier tref je aan het privacy reglement van ICT-Banen (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen. 
Wie is ICT-Banen? 
ICT-Banen verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). ICT-Banen is gevestigd te Helmond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17176597. 
Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening legt ICT-Banen gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende dienst, voor onze overige dienstverlening en om opdrachtgevers van (nieuwe) producten en diensten van ICT-Banen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij zal ICT-Banen rekening houden met jouw voorkeuren. In het kader van onze dienstverlening worden de contactgegevens en andere gegevens die je als onderdeel van het registratieproces hebt verstrekt, door ICT-Banen vastgelegd en gebruikt om je de informatie te kunnen verstrekken waarom je hebt gevraagd. Indien je, je online aanmeldt wordt je automatisch geregistreerd als gebruiker van ICT-Banen en wordt een profiel aangemaakt. Als geregistreerde gebruiker kun je inloggen op onze website en dit profiel beheren. Verder kunt je jouw online sollicitaties bijhouden en ‘jobs by e-mail’ creëren. Wij slaan enkele gegevens van jou op in jouw "My-ICT-Banen omgeving". Deze gegevens zijn beschermd door jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn enkel en alleen voor jou beschikbaar en opvraagbaar. Derden hebben hier geen toegang toe. Je kunt jouw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en of sluiten. Dit kan door je verzoek hiertoe per email naar afmelden@ICT-Banen.nl door te mailen. 
Vacatures per e-mail 
Wanneer je ‘job search agent’ activeert, dan worden jouw contactgegevens gebruikt om jou de laatste vacatures te sturen die overeenkomen met de criteria die je hebt opgegeven. Je kunt de job search agent deactiveren met jouw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan door het verzoek hiertoe per email naar afmelden@ICT-Banen.nl door te mailen.
Upload je CV
 Indien je een profiel en een CV invult op ICT-Banen, dan kunnen deze gegevens aan opdrachtgevers van ICT-Banen ter beschikking worden gesteld voor zoeken, raadplegen en downloaden via het internet. Jouw profiel kan alleen geraadpleegd worden door een klant van ICT-Banen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van jouw profiel. Opdrachtegevers die verzoeken om cv’s die voldoen aan jouw profiel, ontvangen jouw profiel en cv via e-mail. Let op: je huidige werkgever zou bij ons als klant geregistreerd kunnen zijn of een klant kunnen zijn van één van onze klanten. ICT-Banen kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten. ICT-Banen kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld over de wijze van vertrouwelijkheid van opdrachtgevers.

 Je kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en cv (tijdelijk) af te schermen van opdrachtgevers. Je kunt er ook voor kiezen om uw profiel anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van persoonsidentificerende gegevens en jouw cv, beschikbaar te stellen aan opdrachtgevers. Jouw gegevens worden dan onder een uniek nummer verstrekt. Je kunt er dan zelf voor kiezen om jouw identiteit te onthullen wanneer je antwoordt. Indien je ervoor kiest een profiel in te vullen en jouw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat je jouw gegevens up-to-date houdt. De voorkeur geniet het dat je jouw CV tenminste iedere zes maanden actualiseert, in het bijzonder indien jouw contactgegevens gewijzigd zijn. Jouw CV en profiel blijven 24 maanden in onze database bewaard. Indien je jouw gegevens gedurende deze periode niet update zullen we jouw profiel en CV uit onze database verwijderen. Je kunt te allen tijde in jouw account inloggen en jouw gegevens wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om cv’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.
Doorgifte buiten de EU  Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en ICT-Banen, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.
Trendanalyse
 Wij zullen geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende segmenten te analyseren, zoals leeftijdsopbouw en gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoonsidentificerende gegevens. 
Direct marketing 
ICT-Banen zal jouw contactgegevens alleen gebruiken voor het per e-mail verzenden van aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die je hebt afgenomen. Indien je geen prijs stelt op informatie over dergelijke (nieuwe) producten en diensten dan kun je dit bij het bijwerken van jouw contactgegevens, of in reactie op een e-mail die je van ons ontvangt kenbaar maken. ICT-Banen zal dan in dat geval jouw contactgegevens blokkeren. ICT-Banen kan jouw contactgegevens met jouw toestemming ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van ICT-Banen of zorgvuldig geselecteerde externe partijen. Je kunt je hiervoor uitschrijven met behulp van jouw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan per email door te mailen naar afmelden@ICT-Banen.nl 
Gebruik door derden 
Zonder jouw expliciete toestemming zal ICT-Banen jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). ICT-Banen kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan ICT-Banen jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.Klikgedrag 
Op de website van ICT-Banen worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Tevens worden deze gegevens gebruikt voor het verzamelen van de statistieken. Op deze wijze kan ICT-Banen haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. 

Op de site van ICT-Banen tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. ICT-Banen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.


Overdracht onderneming 
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van ICT-Banen worden overgedragen aan een derde partij of dat ICT-Banen fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.


Beveiliging
De website is door het gebruik van de laatste beveiligingsmiddelen en 'firewalls' beveiligd tegen niet geautoriseerde toegang.
Mogen minderjarigen gebruik maken van ICT-Banen?  
ICT-Banen is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat ICT-Banen er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
Wijzigingen privacy beleid
 ICT-Banen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van ICT-Banen.Dit document is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2020.
Ja

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent
ICT-Banen gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.